• Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • 08-550 88 550

Implantatbehandling 

Nova Tandklinik erbjuder tandimplantat med moderna metoder och material. Våra tandläkare håller sig regelbundet uppdaterade med de nyaste rönen, teknikerna och material, så att vi kan erbjuda er prisvärda tandimplantat med högst kvalitet.  

Våra tandläkare har arbetat med flera olika implantatsystem, och kan därför erbjuda reparationer och ersättning av tidigare implantat och implantatkonstruktioner så som kronor, broar och täckproteser. Vi kan ersätta en saknad tand till hela tandlösa käkar med implantat. 

Är du i behov av ett implantat eller flera? Tveka inte att kontakta oss för en konsultation. Under konsultationen utförs en undersökning av slemhinnor samt tänder, och röntgen tas. Vid avslutat konsultation diskuteras din individuella situation och om implantat är den bästa lösningen. Man får även kostnadsförslag samt anvisningar och tips. Vi arbetar med världskända implantatföretag och därför erbjuder vi generösa garantiavtal samt enbart originaldelar från samtliga leverantörer. Alla våra implantat är bland de mest använda implantaten med väldokumenterade premiumsystem. 

Hur utförs en implantatbehandling? 

Efter en implantatkonsultation kan en behandling genomföras.

Tandimplantat består av titanskruvar (eller keramiska zirkoniumskruvar) som opereras fast i käkbenet under tandköttet. De fungerar som konstgjorda tandrötter som man sedan kan fästa på en enstaka tandkrona, brokonstruktion eller en protes. 

Direkt efter operationen påbörjas osseointegration, vilket innebär att käkbenet runt implantatet tränger in runt implantatet och fäster vid det. Det blir alltså ett bra stöd för konstgjorda tänder. I normalt fall brukar man vänta cirka 4–6 månader efter att en fixtur(implantat) har placerats, innan man belastar det. Detta är en standard hos alla tandläkare, men i enstaka fall kan implantatet belastas med en konstgjord konstruktion innan dess.  

Det finns flera fördelarna med implantat, bland annat att det är kostnadseffektivt, tänderna över implantatet sitter fast (broar, proteser eller enstaka kronor), oavsett om du äter eller pratar. Dessutom behöver man inte slipa granntänderna för att ersätta en saknad tand. En annan fördel med implantat är att de vid korrekt placering och skötsel har god prognos och livslängd som kan vara livet ut. Behandling med implantat kräver tillräckligt med käkben för att fästa implantaten. Mycket noggrann munhygien och regelbundna tandläkarkontroller är viktiga för att implantaten ska fungera. Tandkött och käkben måste hållas friska för att behandlingen ska lyckas på sikt. Implantatets överlevnad påverkas också av vanor och sjukdomar. Rökning och vissa hälsotillstånd så som okontrollerad diabetes kan initialt påverka käkbenets läkning runt implantatet. 

På Nova Tandklinik utförs hela implantatbehandlingen av våra skickliga tandläkare, både det kirurgiska ingreppet och det protetiska arbetet, så du inte behöver byta mellan olika kliniker. Vi erbjuder telefonkonsultation och regelbunden kontroll av dina implantat samt protetiska konstruktion för att du skall känna dig trygg igenom hela behandlingsresan, där du får professionell vård från dag ett.  

 Våra implantat kommer från Biomet, som är bland det största implantatföretaget i hela världen! Vi hänvisar till info vid implantat för förberedelser före och efter en implantatoperation.

  • Hitta oss
    Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • Ring oss
    08-550 88 550
  • E-post
    info@novatandklinik.se