• Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • 08-550 88 550

Rotfyllning (Endodonti) 

Den vanligaste orsaken till en rotfyllning är djupgående karies (hål) i tanden som är i kontakt eller helt inne i pulpan. Pulpan är i normala fall en steril miljö mitt i tanden, som innehåller blodkärl och nerver som går ut ur rotspetsen/apex. När pulpan kontamineras av bakterier kan kraftiga ilningar ske, vilket följs med värk. Fortsätter värken, lever fortfarande pulpan trots infektion. Ibland kan pulpan dö, och då kan värken avta.   

Oavsett om tanden är död eller inte, bör den rotfyllas. Om alternativet rotfyllning föreligger, avlägsnar man levande eller dött pulpainnehåll genom att spola rotkanalerna med bakteriedödande medel, för att sedan använda sig av mekanisk rensning med handfiler och maskinell rensning för att skapa en steril miljö. Kanalerna torrläggs och bakteriedödande medel är placerad i kanalen under 2–4 veckor. Efter denna tid kan rotkanalerna normalt sett fyllas med ett tätt material i gummi (guttaperka) för att motverka bakterieläckage. Ibland kräver en rotfyllning 1 besök, ibland flera besök beroende på omfattningen av infektionen och antalet rotkanaler. 

Normalt sätts en tät vit fyllning över kanalerna, men i vissa fall kan en krona behövas då tanden nu är utan blodförsel och försvagad. 

Nova Tandklinik använder enbart de senaste teknikerna och behandlingsrekommendationerna. Vi använder oss av det världsledande Systemet Dentsply Wave one gold för att mekaniskt öppna upp kanalerna. 

Vänta inte tills det värker! Kontakta oss snarast om du har upplevt värk eller ilningar som är oregelbundna, då det inte alltid är nödvändigt att rotfylla tanden i ett tidigt stadie! 

  • Hitta oss
    Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • Ring oss
    08-550 88 550
  • E-post
    info@novatandklinik.se