• Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • 08-550 88 550

Undersökning och Utredning 

Vid en undersökning utförs en grundlig kontroll av munnen där tandläkaren bedömer tandhälsan samt hur slemhinnorna mår. Vi undersöker tänderna kliniskt och registrerar samtliga tänder, förgående behandlingar samt kariesregistrering. 2–4 röntgen tas vid en basundersökning, som normalt tar cirka 30 minuter. Även kontroll av tandköttsfickor och blödning samt en enkel tandstenborttagning ingår. 

Röntgen 

Ibland finns behovet att ta flera röntgenbilder än de röntgen man tar under en basundersökning. Detta kan vara vid fall då man planerar omfattande behandling/utredning, implantatbehandling eller större estetiska behandlingar. Tandläkaren kommer alltid att informera om behovet för fler röntgenbilder, så att du kan känna dig trygg och hänga med i behandlingsplaneringen. Vi erbjuder även panoramaröntgen för att underlätta och effektivisera vår behandlingsplan. 

Omfattande utredning 

Denna utredning sker oftast vid större behandlingsbehov. Då kan man komplettera med studiemodeller, fler röntgen och ev. salivmätning. 

Information samt behandlingsplan 

Efter avslutad undersökning kommer tandläkaren att planera behandlingsbehovet tillsammans med dig. Vi ger alternativa terapiförslag, där vi informerar för/nackdelar med varje förslag, information om materialval och behandlingstid, samt kostnader. När vi kommit överens om optimal behandling för dig, får du ett skriftligt kostnadsförslag samt undersökningsprotokoll i handen. 

Vi rekommenderar alltid att man utför en undersökning varje år, men för vissa patienter rekommenderas undersökning (med eller utan nya röntgen) var 6:e månad, beroende på omfattningen av behandlingsbehovet och behandlingsresultatet. Om tandläkaren bedömer vid en undersökning att behandlingsbehovet är minimalt och patienten har god oral hygien, kan man eventuellt få komma vartannat år för en undersökning. 

  • Hitta oss
    Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • Ring oss
    08-550 88 550
  • E-post
    info@novatandklinik.se