Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krVårt pris .kr
Basundersökning, utförd av tandläkare900,00 kr900,oo kr
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare390,00 kr390,00 kr
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1.110,00 kr1.250,00 kr
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare1.805,00 kr1.805,00 kr
Basundersökning, utford av tandhygienist690,00 kr720,00 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist895,00 kr990,00 kr
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist290,00 kr320,00 kr
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist550,00 kr550,00 kr
Konsultation specialisttandvård980,00 kr0,00 kr
Konsultation specialisttandvård, omfattande1.900,00 k0,00 kr
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition60,00 kr60,00 kr
Röntgenundersökning, helstatus850,00 kr850,00 kr
Panoramaröntgenundersökning550,00 kr550,00 kr
Röntgenundersökning540,00 kr540,00 kr
Röntgenundersökning, omfattande1.035,00 kr1.035,00 kr
Röntgenundersökning, delstatus205,00 kr205,00 kr
Röntgenundersökning, större delstatus350,00 kr350,00 kr
Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 31.035,00 kr1.35,00 kr
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1.335,00 kr1.335,00 kr
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller kakleder1.635,00 kr1.635,00 kr
Tomografiundersökning, fyra kvadrante1.935,00 kr1.935,00 kr
Studiemodeller för behandlingsplanering615,00 kr615,00 kr
Salivsekretionsmätning655,00 kr655,00 kr
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400,00 kr550,00 kr
Biopsi1.100,00 kr1.100,00 kr
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)675,00 kr675,00 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450,00 kr450,00 kr
Profylaxskena, per skena845,00 kr845,00 kr
Fluorbehandling, kortare behandlingstid185,00 kr220,00 kr
Fluorbehandling365,00 kr480,00 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten290,00 kr320,00 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande555,00 kr600,00 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande865,00 kr950,00 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

 

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krVårt pris .kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande425,00 kr460,00 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling800,00 kr880,00 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1.180,00 kr1.180,00 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1.765,00 kr2.150,00 kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450,00 kr455,00 kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem180,00 kr195,00 kr
Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1.125,00 kr1.125,00 kr
Beteendemedicinsk behandling520,00 kr520,00 kr
lcke-operativ behandling av kariessjukdom455,00 kr455,00 kr
Stegvis exkavering1.175,00 kr1.210,00 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande545,00 kr680,00 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1.085,00 kr1.120,00 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särkilt tidskrivande1.630,00 kr1.980,00 kr
Lustgassedering, per gång865,00 kr865,00 kr

 

Kirurgiska åtgärder

 

Column 2Column 3
Tanduttagning, en tand1.115,00 kr1.350,00 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggnig krävs, en tand1.585,00 kr1.980,00 kr
Tanduttagning, tillkommande, enkel445,00 kr445,00 kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad3.275,00 kr4.150,00 kr
Omfattande dento-aveolär kirurgi4.370,00 kr4.950,00 kr
Tanduttagning, övertalig tand1.115,00 kr1.350,00 kr
Övrig kirurgi eller plastik2.160,00 kr2.250,00 kr
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4.370,00 kr4.950,00 kr
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd1.605,00 kr1.950,00 kr
Implantat, per styck, tilläggsåtgärd2.945,00 kr3.200,00 kr Titan, implantat
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat3.295,00 kr4.350,00 kr
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1.580,00 kr1.850,00 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat4.795,00 kr6.450,00 kr
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1.770,00 kr1.980,00 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat6.635,00 kr9.990,00 kr
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik2.365,00 kr3.120,00 kr
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant4.175,00 kr6.800,00 kr
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant5.040,00 kr5.040,00 kr kr Syntetiskt
Kirurgiskt avlägsnande av implantat4.115,00 kr4.250,00 kr
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd1.590,00 kr2.450,00 kr
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband p43 l med benaugmentation eller implantatoperation i annan
kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
2.650,00 kr2.650,00 kr Syntetiskt
Benaugmentation med benersiittningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd1.975,00 kr2.050,00 kr Syntetiskt
Avlägsnande av ett implantat1.075,00 kr1.350,00 kr
Avlägsnande av implantat, enkel195,00 kr230,00 kr
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd1.900,00 kr1.900,00 kr Regenerativt material
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd1.280,00 kr1.280,00 kr Regenerativt material
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd785,00 kr785,00 kr
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-33.410,00 kr4.850,00 kr
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-34.715,00 kr6.150,00 kr
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-33.590,00 kr4.800,00 kr
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-34.715,00 kr6.150,00 kr
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd335,00 kr425,00 kr

Rotbehandling

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Rensning och rotfyllning, en rotkanal3.565,00 kr4.050,00 kr kr Guttaperka och sealer
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4.295,00 k4.550,00 kr Guttaperka och sealer
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5.390,00 kr5.650,00 kr Guttaperka och sealer
Rensning och rotfyllning, fyra eller tler rotkanaler5.875,00 kr6.250,00 kr Guttaperka och sealer
Akut endodontisk behandling, annan behandlare950,00 kr1.150,00 kr
Akut trepanation och kavumextirpation840,00 kr1.120,00 kr
Komplicerad kanallokalisation845,00 kr900,00 kr
Stiftborttagning1.230,00 kr1.350,00 kr
Apikalkirurgisk behandling3.840,00 kr4.150,00 kr
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1.080,00 kr3.250,00 kr

 

Bettfysiologiska åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3.675,00 kr4.150,00 kr
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3.675,00 kr4.150,00 kr
Reponeringsskena, per skena5.845,00 kr5.845,00 kr
Mjukplastskena, laboratorieframstiilld, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2.205,00 kr2.300,00 kr
Motorisk aktivering550,00 kr600,00 kr
Bettslipning för ocklusal stabilisering785,00 kr785,00 kr

 

Reparativa åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand635,00 kr820,00 kr Komposit
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1.010,00 kr1.250,00 kr Komposit
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1.240,00 kr1.460,00 kr Komposit
Fyllning av en yta på molar eller premolar815,00 kr900,00 kr Komposit
Fyllning av två ytor på molar eller premolar1.195,00 kr1.550,00 kr Komposit
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1.595,00 kr1.850,00 kr Komposit
Krona i plastiskt material, klinikframstiilld1.810,00 kr2.150,00 kr Komposit
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd575,00 kr650,00 kr Titanstift

 

Protetiska åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Permanent tandstödd krona, en per käke6.005,00 kr6.500,00 kr Zirkonia/E-max, porslin
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke4.665,00 kr6.200,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3.290,00 kr3.650,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1.580,00 kr1.750,00 kr Fiberrorstärkt stift
Hängande led vid tandstödd protetik, per led2.285,00 kr2.850,00 kr Gjutmetall inkl seal(titan), porslin
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd1.955,00 kr1.925,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan)
Radikulärforankring vid avtagbar protes3.575,00 kr3.575,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), parapoststift, förankringselement
Semipermanent krona eller hängande led, per led2.555,00 kr2.555,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), fasadmaterial
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3.505,00 kr3.550,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan)
Långtidstemporär laboratorieframstiilld krona eller hängande led, per led1.090,00 kr1.090,00 kr Akrylat, fibertråd
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd605,00 kr850,00 kr
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1.545,00 kr1.545,00 kr Komposit, titanstift
Broreparation med tandteknisk insats4.695,00 kr5.120,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8.115,00 kr8.450,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
Sadelkrona5.420,00 kr5.550,00 kr Gjutmetall inkl seal (titan), porslin
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3.815,00 kr4.350,00 kr Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), pro tes tänder
Partiell protes for temporärt bruk, fyra eller fler tänder5.370,00 kr5.950,00 kr Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer
Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad11.380,00 kr12.300,00 kr Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar, klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments12.880,00 kr13.300,00 kr Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar (komplicerat), klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer
Attachments, per styck100,00 kr250,00 kr Plast (matris/patris)
Hel underkäksprotes9.665,00 kr10.800,00 kr Akrylat, proteständer
Hel överkäksprotes9.665,00 kr10.800,00 kr Akrylat, proteständer
Immediatprotes, hel käke7.235,00 kr8.350,00 kr Akrylat, proteständer
Justering av avtagbar protes395,00 kr425,00 kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand1.305,00 kr1.560,00 kr Protestand, akrylat
Rebasering av protes2.665,00 kr3.050,00 kr Akrylat
Lagning av protes där avtryck krävs2.030,00 kr3.050,00 kr Akrylat, klammer
Rebasering och lagning av protes3.165,00 kr4.150,00 kr Akrylat, klammer
Komplicerad lagning av protes3.960,00 kr4.650,00 kr Akrylat, klammer, klasp, proteständer
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6.840,00 kr7.320,00 kr Akrylat, gjutmetall inkl seal (titan), klasp, proteständer
Inmontering av förankringselement3.115,00 kr3 115,00 kr Akrylat
Ocklusionskorrigerande bettslipning2.025,00 kr2.150,00 kr
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering4.585,00 kr4.585,00 kr CoCr
Klammerplåt4.130,00 kr4.350,00 kr Akrylat, klammer
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition575,00 kr700,00 kr Komposit

 

Implantatverksamhet

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Implantatstöd krona, en per käke8.445,00 kr9.800,00 kr Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
Implantatstöd krona, flera i samma käke6.550,00 kr9.200,00 kr Fräst brostöd i titan inkl fästskruv, porslin, komposit
Hängande led vid implantatstöd bro2.285,00 kr3.250,00 kr Fräst titan, porslin
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2.230,00 kr2.250,00 kr CoCr-bar inkl svetsning, fasadmaterial, komposit
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat560,00 kr560,00 kr Cylinder, fästskruv,replica
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1.580,00 kr1.565,00 kr Akrylat, fibertråd, komposit
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat505,00 kr505,00 kr kr Fästskruv, plastcylinder, replica
Distans inklusive distansskruv, per styck1.315,00 kr1.550,00 kr Distans inkl centrumskruv
Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1.120,00 kr1.550,00 kr Titan
Implantatstöd bro i överkäke på fyra implantat33.045,00 kr49.500,00 kr Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
lmplantatstöd bro i överkäke på fem implantat35.085,00 kr51.500,00 kr Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
Implantatstöd bro i underkäke på sex eller fler implantat36.660,00 kr56.500,00 kr Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat ink) opak, komposit, proteständer
Implantatstöd bro i underkäke på fyra eller fler implantat31.960,00 kr48.500,00 kr Fräst titanskelett inkl fästskruvar, akrylat inkl opak, komposit, proteständer
Implantatstöd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat18.085,00 k25.400,00 kr Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
Implantatstöd täckprotes i överkäke på tre implantat20.385,00 kr30.800,00 kr Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
Implantatstöd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler23.040,00 kr37.800,00 kr Akrylat, kuldistans (inkl. matris), proteständer
Tillägg för alveolarbar på två implantat4.565,00 kr4.990,00 kr Fästskruv (titan), knäppen (guld) ’Ökvist’, titan (gjutet)
Tillägg för alveolarbar på tre implantat5.380,00 kr6.850,00 kr Fästskruv (titan), knäppen (guld) ’Ökvist’, titan (gjutet)
Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7.165,00 kr8.800,00 kr Fästskruv (titan), knäppen (guld) ’Ökvist’, titan (gjutet)
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement14.985,00 kr16.800,00 kr Akrylat, proteständer
Förankringselement täckprotes, per styck295,00 kr350,00 kr Knappen (guld) ’Ökvist’
Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1.160,00 kr1.350,00 kr Komposit
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats3.125,00 kr5.800,00 kr Komposit
Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs7.655,00 kr10.300,00 kr Komposit
Fästskruv/broskruv, per styck185,00 kr450,00 kr Akrylat, proteständer,
komposit
Distansskruv, per styck385,00 kr500,00 kr Akrylat, titan, proteständer, komposit
Läkdistans, per styck345,00 kr600,00 kr
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1.120,00 kr1.300,00 kr
Återmontering av implantatstöda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1.175,00 kr1.600,00 kr
Avmontering av implantatstöda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1.480,00 kr2.300,00 kr
Atermontering av implantatstöda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1.595,00 kr2.300,00 kr

 

Tandreglering

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader9.405,00 kr9.405,00 kr
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år14.115,00 kr14.115,00 kr
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år17.560,00 kr17.560,00 kr
Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år20.690,00 kr20.690,00 kr
Tandreglering, en kake, aktiv behandling mer an 2 år25.635,00 kr25.635,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år19.910,00 kr19.910,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling I år till 1,5 år23.355,00 kr23.355,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år26.795,00 kr26.795,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer an 2 år32.270,00 kr32.270,00 kr

Utbytes åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1.240,00 kr7.200,00 kr
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1.595,00 kr7.200,00 kr
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation4.665,00 kr8.900,00 kr
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona6.950,00 kr11.300,00 kr
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation2.285,00 kr8.900,00 kr
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället for ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller

801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

4.665,00 kr11.300,00 kr
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället for ersättningsberättigande tandstödd bro11.615,00 kr11.615,00 kr
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället for ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utforts inom två år på en av stödtändema som utbytet beräknas på6.950,00 kr6.950,00 kr

Kosmetik

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Blekning, hemblekning, per käke01.050
Blekning, klinikblekning, per käke01.500
Blekning, avital tand, per tand01.100
Tandsmycke, per tand0672
Invisalign konsultationgratis
Invisalign GO en käke35,000 kr*
Invisalign GO över och underkäke45,000 kr*

*i detta pris ingår retainers/essixskena överkäke/underkäke till ett värde av 6000 kr(kampanjpris).

Psykodonti

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Premedicinering med Dormicum0530
psykodonti0440
psykodonti, mer omfattande0850

Övriga åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Apnéskena08.700

Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet kan delas in i tre delar, allmän tandvårsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och högkostnadsskydd. Från och med det året du fyller 24 omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Detta innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, vilket innebär en ersättning som betalas till din tandläkare.

Allmän tandvårsbidrag (ATB)

Allmän tandvårdsbidrag omfattar alla som från och med det år de fyller 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök.
Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år. För de som är 20-29 år samt 65 år och äldre är bidraget på 600 kronor per år. Bidraget samlas totalt i 2 år, om man inte utnyttjar bidraget inom 2 år försvinner bidraget och man får ett nytt bidrag 1 juli varje år.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar, personer som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Både tandläkare och tandhygienister bedömer om patienten har rätt till bidraget, STB ligger på 600 kr per halvår och kan användas i samband med ATB. Man mottar detta bidrag den 1 januari och 1 juli varje år.

Högkostnadsskydd

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 000 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent enligt referenspriset, kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent enligt referenspriset. Kostnader upp till 3000 kronor betalar du själv, förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget. Ersättningen baseras inte på det faktiska priserna som du betalar hos din tandläkaren, utan på den grundläggande referensprislistan.

Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just din behandling.
Mer info finns att hitta på försäkringskassan hemsida, eller via denna länk

Räntefri avbetalning
Delbetalning upp till 24 månader

Vill du dela upp dina betalningar hos din tandläkare?

Vi erbjuder räntefri avbetalning i 24 månader upp till 50 000 kronor. Det som tillkommer är uppläggningsavgiften och aviavgiften. Du kan göra ansökan och få svar på en gång. Du behöver därefter komma in till oss och skriva under köpet.

Vi samarbetar med Wasa Kredit som har följande basvillkor för att ansöka om lånet:

– Du är minst 20 år.

– Du är fast anställd.

– Du har inga betalningsanmärkningar.

– Du har varit mantalsskriven i Sverige minst 3 år.

– Du har en fast inkomst av tjänst eller pension.

Ni kan direkt ansöka om kontokredit hos Wasa kredit, där ni snabbt får svar om det belopp ni behöver beviljas. En kreditupplysning utföras av Wasa kredit. Ni signerar ansökan digitalt, och vid godkänd kredit, kommer ni till mottagningen för att utföra köpet för det belopp som du fått på ett tidigare kostnadsförslag.

I samarbete med:

Nödvändig tandvård – tandvård för särskilda grupper
All bastandvård

Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att en patient ska ha möjligheter till att äta och ha fungerande tänder socialt. Om patienten inte klarar av omfattande tandbehandling ska behandlingen istället motverka smärta och obehag. Hit hör all bastandvård, till exempel lagningar, rotfyllningar, tandhygienistbesök, tandproteser med mera. För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden, hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Man kan även ansöka direkt hos tandvårdsenheten, men då måste en läkare eller distriktssköterska styrka patientens omvårdnadsbehov. Patienten har rätt att själv välja vilken tandläkare eller klinik som ska utföra den nödvändiga tandvården.

All bastandvård

Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Detta kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, snarkskenor mot andningsuppehåll eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till oss inom tandvården.

All bastandvård

För nödvändig tandvård och tandvård som i led av sjukdomsbehandling är avgiften 200 kr för tandläkarbesök och 100 kr för tandhygienistbesök. Efter att man har betalt 1100 kr erhålls frikort. Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar på 1177.se Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet på 1177.se Tandvård om man har en funktionsnedsättning på 1177.se