Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Basundersökning, utförd av tandläkare970,00 kr970,00 kr
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare550,00 kr420,00 kr420,00 kr
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1.845,00 kr1.195,00 kr1.350,00 kr
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2.965,00 kr1.955,00 kr1.900,00 kr
Basundersökning, utford av tandhygienist760,00 kr760,00 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist990,00 kr990,00 kr
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist415,00 kr415,00 kr
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist605,00 kr605,00 kr
Konsultation specialisttandvård1095,00 kr1095,00 kr
Konsultation specialisttandvård, omfattande2.130,00 kr2.130,00 kr
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition110,00 kr65,00 kr65,00 kr
Röntgenundersökning, helstatusI.430,00 kr915,00 kr915,00 kr
Panoramaröntgenundersökning 970,00 kr595,00 kr595,00 kr
Röntgenundersökning, extraoral1.125,00 kr580,00 kr580,00 kr
Röntgenundersökning, omfattande1.900,00 kr1.120,00 kr1.120,00 kr
Röntgenundersökning, delstatus 390,00 kr220,00 kr220,00 kr
Röntgenundersökning, större delstatus585,00 kr380,00 kr380,00 kr
Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 31.440,00 kr1.115,00 kr1.550,00 kr
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1.960,00 kr1.440,00 kr1.950,00 kr
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller kakleder2.680,00 kr1.765,00 kr2.350,00 kr
Tomografiundersökning, fyra kvadrante3.165,00 kr2.095,00 kr2.550,00 kr
Analoga studiemodeller för behandlingsplanering665,00 kr665,00 kr
Salivsekretionsmätning720,00 kr720,00 kr
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning500,00 kr550,00 kr
Biopsi1.475,00 kr1.190,00 kr1.450,00 kr
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)730,00 kr900,00 kr
Digitala studiemodeller för behandlingsplanering480,00 kr500,00 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem510,00 kr495,00 kr
Profylaxskena, per skena915,00 kr915,00 kr
Fluorbehandling, kortare behandlingstid220,00 kr205,00 kr
Fluorbehandling450,00 kr405,00 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten350,00 kr320,00 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande670,00 kr615,00 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande1.010,00 kr950,00 kr
Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
smärtprevention, 60 minuter eller mer
925,00 kr845,00 kr
Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
smärtprevention
420,00 kr390,00 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krVårt pris .krColumn 4
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande590,00 kr460,00 kr535,00 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling1.120,00 kr860,00 kr980,00 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1.665,00 kr1.275,00 kr1.430,00 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande2.490,00 kr1.905,00 kr2.180,00 kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem495,00 kr510,00 kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem200,00 kr210,00 kr
Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer2.485,00 kr1.200,00 kr1.350,00 kr
Beteendemedicinsk behandling1.145,00 kr555,00 kr650,00 kr
lcke-operativ behandling av kariessjukdom500,00 kr550,00 kr
Stegvis exkavering1.265,00 kr1.400,00 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande835,00 kr615,00 kr780,00 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande2.140,00 kr1.195,00 kr1.320,00 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särkilt tidskrivande4.740,00 kr1.800,00 kr2.450,00 kr
Lustgassedering, per gång900,00 kr900,00 kr1.100,00 kr

Kirurgiska åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Tandextraktion, en tand1.570,00 kr1.205,00 kr1.450,00 kr
Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en
tand
2.235,00 kr1.710,00 kr2.050,00 kr
Tandextraktion, enkel620,00 kr480,00 kr600,00 kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad4.515,00 kr3.535,00 kr4.350,00 kr
Omfattande dento-aveolär kirurgi5.830,00 kr4.555,00 kr5.050,00 kr
Tandextraktion, övertalig tand1.570,00 kr1.205,00 kr1.450,00 kr
Övrig kirurgi eller plastik2.915,00 kr2.330,00 kr2.550,00 kr
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande6.085,00 kr4.715,00 kr6.850,00 kr
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd2-180,00 kr1.670,00 kr1.950,00 kr
Implantat, per styck, tilläggsåtgärd3.180,00 kr3.800,00 kr Titan, implantat
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat4.470,00 kr3.560,00 kr5.250,00 kr
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2.095,00 kr1.705,00 kr2.850,00 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat6.520,00 kr5.175,00 kr7.950,00 kr
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik2.370,00 kr1.910,00 kr3.850,00 kr
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat8.800,00 kr7.160,00 kr12.800,00 kr
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3.210,00 kr2.555,00 kr4.150,00 kr
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant6.490,00 kr5.440,00 kr5.500,00 kr
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant6.490,00 kr5.440,00 kr5 500,00 kr
Syntetiskt benersättningsmaterial
Kirurgiskt avlägsnande av implantat5.620,004.445,00 kr4.750,00 kr
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd2.165,00 kr1.655,00 kr2.450,00 kr
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband p43 l med benaugmentation eller implantatoperation i annan
kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
3.270,00 kr2.760,00 kr2.950,00 kr Syntetiskt
benersättningsmaterial
Benaugmentation med benersiittningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd3.190,00 kr2.665,00 kr2 950,00 kr Syntetiskt
benersättningsmaterial
Avlägsnande av ett implantat1.075,00 kr830,00 kr1.200,00 kr
Avlägsnande av implantat, enkel195,00 kr230,00 kr
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd2.165,00 kr1.975,00 kr2.100,00 kr Regenerativt material
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd1.465,00 kr1.335,00 kr1.550,00 kr Regenerativt material
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd1.070,00 kr815,00 kr950,00 kr
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-34.985,00 kr3.685,00 kr5.350,00 kr
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-36.845,00 kr5.090,00 kr7.250,00 kr
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-35.245,00 kr3.880,00 kr5.520,00 kr
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-37.365,00 kr5.480,00 kr7.350,00 kr
Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation,
tilläggsåtgärd
365,00 kr385,00 kr

Rotbehandling

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3Column 4
Rensning och rotfyllning, en rotkanal4.810,00 kr3.845,00 kr4.450,00 kr Guttaperka och sealer
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler5.820,00 kr4.635,00 kr5.250,00 kr Guttaperka och sealer
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler7 330,00 kr)5.820,00 kr6.350,00 kr Guttaperka och sealer
Rensning och rotfyllning, fyra eller tler rotkanaler7.985,00 kr6.345,00 kr6.950,00 kr Guttaperka och sealer
Akut endodontisk behandling, annan behandlare1.315,00 kr1.025,00 kr1.400,00 kr
Akut trepanation och kavumextirpation1.165,00 kr905,00 kr1.310,00 kr
Komplicerad kanallokalisation1.170,00 kr910,00 kr1.100,00 kr
Stiftborttagning1.720,00 kr1.330,00 kr1.500,00 kr
Apikalkirurgisk behandling5.150,00 kr4.000,00 kr4.550,00 kr
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1.445,00 kr1.125,00 kr3.250,00 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3Column 4
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena5.485,00 kr3.965,00 kr4.350,00 kr
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena5.485,00 kr3.965,00 kr4.350,00 kr
Reponeringsskena, per skena7.420,00 kr6.085,00 kr6.200,00 kr
Mjukplastskena, laboratorieframstiilld, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2.900,00 kr2.380,00 kr2.650,00 kr
Motorisk aktivering735,00 kr605,00 kr735,00 kr
Bettslipning för ocklusal stabilisering1.075,00 kr820,00 kr950,00 kr

Reparativa åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand665,00 kr850,00 kr Komposit
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1.050,00 kr1.350,00 kr Komposit
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1.290,00 kr1.500,00 kr Komposit
Fyllning av en yta på molar eller premolar850,00 kr980,00 kr Komposit
Fyllning av två ytor på molar eller premolar1.245,00 kr1.600,00 kr Komposit
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1.660,00 kr1.900,00 kr Komposit
Krona i plastiskt material, klinikframstiilld1.885,00 kr2.300,00 kr Komposit
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd600,00 kr780,00 kr Titanstift

 

Protetiska åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3Column 4
Permanent tandstödd krona, en per käke7.560,00 kr6.255,00 kr6.800,00 kr Zirkonia/E-max, porslin
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke5.880,00 kr4.855,00 kr6.500,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), porslin
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4.195,00 kr3.430,00 kr3.950,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), parapoststift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2.090,00 kr1.645,00 kr1.950,00 kr Fiberförstärkt stift
Hängande led vid tandstödd protetik, per led2.635,00 kr2.375,00 kr2.950,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), porslin
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2.415,00 kr2.035,00 kr2.050,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan)
Radikulärforankring vid avtagbar protes4.490,00 kr3.720,00 kr3.950,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), parapoststift,
förankringselement
Semipermanent krona eller hängande led, per led3.105,00 kr2.660,00 kr3.050,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), fasadmaterial
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4.415,00 kr3.650,00 kr3.850,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan)
Långtidstemporär laboratorieframstiilld krona eller hängande led, per led1.325,00 kr1.135,00 kr1.450,00 kr Akrylat, fibertråd
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd820,00 kr630,00 kr850,00 kr
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats2.120,00 kr1.610,00 kr1.750,00 kr Komposit, titanstift
Broreparation med tandteknisk insats6.165,00 kr4.895,00 kr5.120,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), porslin
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande10.490,00 kr8.450,00 kr8.650,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), porslin
Sadelkrona6.790,00 kr5.640,00 kr6.000,00 kr Gjutmetall inkl seal
(titan), porslin
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk,
en till tre tänder
4.735,00 kr3.970,00 kr4.500,00 kr Akrylat, klamrar
(rostfria, 2 st),
proteständer
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder
6.610,00 kr5.590,00 kr6.200,00 kr Akrylat, klamrar
(rostfria, 2 st),
proteständer
Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad13.625,00 kr11.845,00 kr12.500,00 kr Akrylat, CoCr-skelett
inkl passiva klamrar,
klaspklamrar (2 st),
slaglod, proteständer
Komplicerad partiell protes med metallskelett som
förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller
attachments
16.315,00 kr13.400,00 kr13.950,00 kr Akrylat, CoCr-skelett
inkl passiva klamrar
(komplicerat),
klaspklamrar (2 st),
slaglod, proteständer
Attachments, per styck105,00 kr250,00 kr Plast (matris/patris)
Hel underkäksprotes12.735,00 kr10.065,00 kr11.100,00 kr Akrylat, proteständer
Hel överkäksprotes12.735,00 kr10.065,00 kr11.100,00 kr Akrylat, proteständer
Immediatprotes, hel käke8.930,00 kr7.535,00 kr8.550,00 kr Akrylat, proteständer
Justering av avtagbar protes540,00 kr410,00 kr480,00 kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand1.615,00 kr1.360,00 kr1.750,00 kr Protestand, akrylat
Rebasering av protes3.350,00 kr2.775,00 kr3.150,00 kr Akrylat
Lagning av protes där avtryck krävs2.495,00 kr2.115,00 kr3.050,00 kr Akrylat, klammer
Rebasering och lagning av protes3.930,00 kr)3.295,00 kr4.150,00 kr Akrylat, klammer
Komplicerad lagning av protes4.760,00 kr4.120,00 kr4.850,00 kr Akrylat, klammer,
klasp, proteständer
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes8.265,00 kr7.120,00 kr7.550,00 kr Akrylat, gjutmetall inkl
seal (titan), klasp,
proteständer
Inmontering av förankringselement3.875,00 kr3.240,00 kr3.450,00 kr Akrylat
Ocklusionskorrigerande bettslipning2.620,00 kr2.110,00 kr2.350,00 kr
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5.590,00 kr4.700,00 kr4.950,00 kr CoCr
Klammerplåt5.190,00 kr4.300,00 kr4.550,00 kr Akrylat, klammer
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition790,00 kr600,00 kr850,00 kr Komposit

 

Implantatverksamhet

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3Column 4
Implantatstödd krona, en per käke10.330,00 kr8.790,00 kr9.950,00 kr Fräst brostöd i titan inkl
fästskruv, porslin,
komposit
Implantatstödd krona, flera i samma käke7.970,00 kr6.815,00 kr9.450,00 kr Fräst brostöd i titan inkl
fästskruv, porslin,
komposit
Hängande led vid implantatstödd bro2.635,00 kr2.375,00 kr3.450,00 kr Fräst titan, porslin
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led,
per led
2.705,00 kr2.325,00 kr2.550,00 kr CoCr-bar inkl
svetsning,
fasadmaterial, komposit
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat580,00 kr600,00 kr Cylinder, fästskruv,
replica
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1.870,00 kr1.615,00 kr1.950,00 kr Akrylat, fibertråd,
komposit
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat525,00 kr600,00 kr Fästskruv, plastcylinder,
replica
Distans inklusive distansskruv, per styck1.365,00 kr1.660,00 kr Distans inkl
centrumskruv
Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1 165,00 kr1.660,00 kr Titan
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat38.215,00 kr34.375,00 kr51.500,00 kr Fräst titanskelett inkl
fästskruvar, akrylat inkl
opak, komposit,
proteständer
lmplantatstödd bro i överkäke på fem implantat40.335,00 kr36.490,00 kr53.500,00 kr Fräst titanskelett inkl
fästskruvar, akrylat inkl
opak, komposit,
proteständer
Implantatstödd bro i underkäke på sex eller fler implantat41.970,00 kr38.130,00 kr56.500,00 kr Fräst titanskelett inkl
fästskruvar, akrylat inkl
opak, komposit,
proteständer
Implantatstöd bro i underkäke på fyra eller fler implantat36.700,00 kr33.245,00 kr51.500,00 kr Fräst titanskelett inkl
fästskruvar, akrylat inkl
opak, komposit,
proteständer
Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat21.560,00 kr18.820,00 kr27.400,00 kr Akrylat, kuldistans
(inkl. matris),
proteständer
Implantatstöd täckprotes i överkäke på tre implantat23.950,00 kr21.210,00 kr31.500,00 kr Akrylat, kuldistans
(inkl. matris),
proteständer
Implantatstöd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler26.705,00 kr23.965,00 kr38.800,00 kr Akrylat, kuldistans
(inkl. matris),
proteständer
Tillägg för alveolarbar på två implantat5.130,00 kr4.745,00 kr5.050,00 kr Fästskruv (titan),
knäppen (guld) ’Ökvist’,
titan (gjutet)
Tillägg för alveolarbar på tre implantat5.975,00 kr5.590,00 kr7.050,00 kr Fästskruv (titan),
knäppen (guld) ’Ökvist’,
titan (gjutet)
Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7.830,00 kr7.445,00 kr8.950,00 kr Fästskruv (titan),
knäppen (guld) ’Ökvist’,
titan (gjutet)
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement18.340,00 kr15.600,00 kr17.400,00 kr Akrylat, proteständer
Förankringselement täckprotes, per styck305,00 kr450,00 kr Knäppen (guld) ’Ökvist’
Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1.590,00 kr1.210,00 kr1.550,00 kr Komposit
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats3.570,00 kr3.250,00 kr5.800,00 kr Komposit
Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs8.790,00 kr7.960,00 kr10.300,00 kr Komposit
Fästskruv/broskruv, per styck190,00 kr600,00 kr Akrylat, proteständer,
komposit
Distansskruv, per styck400,00 kr550,00 kr Akrylat, titan,
proteständer, komposit
Läkdistans, per styck355,00 kr600,00 kr
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1.550,00 kr1.170,00 kr1.600,00 kr
Återmontering av implantatstöda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1.600,00 kr1.225,00 kr1.600,00 kr
Avmontering av implantatstöda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat2.050,00 kr1.545,00 kr2.300,00 kr
Atermontering av implantatstöda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat2.160,00 kr1.660,00 kr2.300,00 kr

 

Tandreglering

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3Column 4
Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader12.785,00 kr9.805,00 kr10.000,00 kr
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år19.200,00 kr14.720,00 kr15.500,00 kr
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år24.065,00 kr18.310,00 kr18.950,00 kr
Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år28.480,00 kr21.575,00 kr23.500,00 kr
Tandreglering, en kake, aktiv behandling mer an 2 år35.450,00 kr26.730,00 kr28.500,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år26.750,00 kr24.345,00 kr25.500,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling I år till 1,5 år31.610,00 kr23.355,00 kr26.500,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år36.475,00 kr27.935,00 kr34.000,00 kr
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer an 2 år44.185,00 kr33.645,00 kr40.000,00 kr

Utbytes åtgärder

Column 1Column 2Column 3Column 4
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referens-pris .krVårt pris .krPris inkl. material
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3Column 4
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1.290,00 kr6.000,00 kr
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1.660,00 kr6.000,00 kr
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation5.880,00 kr4.855,00 kr9.500,00 kr
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona8.515,00 kr7.230,00 kr11.500,00 kr
Implantatbehandling i entandslucka i stället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som
utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation
2.635,00 kr2.375,00 kr9.000,00 kr
Implantatbehandling i entandslucka i stället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona
5.880,00 kr4.855,00 kr11.500,00 kr
Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för
ersättningsberättigande tandstödd bro
14.395,00 kr12.085,00 kr13.500,00 kr
Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801
har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på
8.515,00 kr7.230,00 kr13.500,00 kr

Kosmetik

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Blekning, hemblekning, per käke01.050
Blekning, klinikblekning, per käke01.500
Blekning, avital tand, per tand01.100
Tandsmycke, per tand0672
Invisalign konsultationgratis
Invisalign GO en käke35,000 kr*
Invisalign GO över och underkäke45,000 kr*

*i detta pris ingår retainers/essixskena överkäke/underkäke till ett värde av 6000 kr(kampanjpris).

Psykodonti

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Premedicinering med Dormicum0530
psykodonti0440
psykodonti, mer omfattande0850

Övriga åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärderReferens-pris .krColumn 3
Apnéskena08.700

Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet kan delas in i tre delar, allmän tandvårsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och högkostnadsskydd. Från och med det året du fyller 24 omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Detta innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, vilket innebär en ersättning som betalas till din tandläkare.

Allmän tandvårsbidrag (ATB)

Allmän tandvårdsbidrag omfattar alla som från och med det år de fyller 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök.
Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år. För de som är 20-29 år samt 65 år och äldre är bidraget på 600 kronor per år. Bidraget samlas totalt i 2 år, om man inte utnyttjar bidraget inom 2 år försvinner bidraget och man får ett nytt bidrag 1 juli varje år.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar, personer som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Både tandläkare och tandhygienister bedömer om patienten har rätt till bidraget, STB ligger på 600 kr per halvår och kan användas i samband med ATB. Man mottar detta bidrag den 1 januari och 1 juli varje år.

Högkostnadsskydd

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 000 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent enligt referenspriset, kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent enligt referenspriset. Kostnader upp till 3000 kronor betalar du själv, förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget. Ersättningen baseras inte på det faktiska priserna som du betalar hos din tandläkaren, utan på den grundläggande referensprislistan.

Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just din behandling.
Mer info finns att hitta på försäkringskassan hemsida, eller via denna länk

Räntefri avbetalning
Delbetalning upp till 24 månader

Vill du dela upp dina betalningar hos din tandläkare?

Vi erbjuder räntefri avbetalning i 24 månader upp till 50 000 kronor. Det som tillkommer är uppläggningsavgiften och aviavgiften. Du kan göra ansökan och få svar på en gång. Du behöver därefter komma in till oss och skriva under köpet.

Vi samarbetar med Wasa Kredit som har följande basvillkor för att ansöka om lånet:

– Du är minst 20 år.

– Du är fast anställd.

– Du har inga betalningsanmärkningar.

– Du har varit mantalsskriven i Sverige minst 3 år.

– Du har en fast inkomst av tjänst eller pension.

Ni kan direkt ansöka om kontokredit hos Wasa kredit, där ni snabbt får svar om det belopp ni behöver beviljas. En kreditupplysning utföras av Wasa kredit. Ni signerar ansökan digitalt, och vid godkänd kredit, kommer ni till mottagningen för att utföra köpet för det belopp som du fått på ett tidigare kostnadsförslag.

I samarbete med:

Nödvändig tandvård – tandvård för särskilda grupper
All bastandvård

Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att en patient ska ha möjligheter till att äta och ha fungerande tänder socialt. Om patienten inte klarar av omfattande tandbehandling ska behandlingen istället motverka smärta och obehag. Hit hör all bastandvård, till exempel lagningar, rotfyllningar, tandhygienistbesök, tandproteser med mera. För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden, hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Man kan även ansöka direkt hos tandvårdsenheten, men då måste en läkare eller distriktssköterska styrka patientens omvårdnadsbehov. Patienten har rätt att själv välja vilken tandläkare eller klinik som ska utföra den nödvändiga tandvården.

All bastandvård

Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Detta kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, snarkskenor mot andningsuppehåll eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till oss inom tandvården.

All bastandvård

För nödvändig tandvård och tandvård som i led av sjukdomsbehandling är avgiften 200 kr för tandläkarbesök och 100 kr för tandhygienistbesök. Efter att man har betalt 1100 kr erhålls frikort. Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar på 1177.se Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet på 1177.se Tandvård om man har en funktionsnedsättning på 1177.se