• Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • 08-550 88 550

Tandvårdsstödet 

Tandvårdsstödet kan delas in i tre delar, allmän tandvårsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och högkostnadsskydd. Från och med det året du fyller 24 omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Detta innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, vilket innebär en ersättning som betalas till din tandläkare.

Allmän tandvårsbidrag (ATB) 

Allmän tandvårdsbidrag omfattar alla som från och med det år de fyller 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök.

Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år. För de som är 20-29 år samt 65 år och äldre är bidraget på 600 kronor per år. Bidraget samlas totalt i 2 år, om man inte utnyttjar bidraget inom 2 år försvinner bidraget och man får ett nytt bidrag 1 juli varje år.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) 

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar, personer som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Både tandläkare och tandhygienister bedömer om patienten har rätt till bidraget, STB ligger på 600 kr per halvår och kan användas i samband med ATB. Man mottar detta bidrag den 1 januari och 1 juli varje år. 

 Högkostnadsskydd 

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 000 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent enligt referenspriset, kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent enligt referenspriset. Kostnader upp till 3000 kronor betalar du själv, förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget. Ersättningen baseras inte på det faktiska priserna som du betalar hos din tandläkaren, utan på den grundläggande referensprislistan.

Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just din behandling. 

Mer info finns att hitta på försäkringskassan hemsida, eller via denna länk

  • Hitta oss
    Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • Ring oss
    08-550 88 550
  • E-post
    info@novatandklinik.se