Läs mer om de vanligaste tandsjukdomarna och vilka behandlingar som kan hjälpa

När du drabbas av ett akut tandproblem är det A och O att få hjälp snabbt. Vi på Nova Tandklinik i Södertälje kan snabbt hjälpa dig som har problem med allt från ilningar till tandvärk och skadade tänder. Det finns även tandsjukdomar som ibland inte upptäcks förrän du väl sitter i tandläkarstolen, och även då kan vi hjälpa dig med snabb behandling för att reducera risken för större skador. Vilka är de vanligaste tandsjukdomarna idag, och hur går vi på Nova Tandklinik tillväga för att behandla dessa?

Karies

Karies är en mycket vanlig tandsjukdom, som brukar kallas ”hål i tänderna” i folkmun. Det kan uppstå om frätande bakteriebeläggningar inte tas bort ordentligt eller om det finns en skada på emaljen. Det är vanligast att få karies på ställen som är svårare att komma åt med tandborsten – exempelvis i mellanrummet mellan tänderna, nära gamla lagningar eller djupt nere i kindtänderna. För att förebygga karies är det därför viktigt att rengöra munnen noga varje dag med såväl tandborste som tandtråd. Om problemet upptäcks tidigt kan skadan också läka av sig själv genom noggrann rengöring, men ibland krävs det mer omfattande behandlingsmetoder än så.

Fyllnadsterapi eller kirurgiska ingrepp

Skadans omfattning är avgörande för vilken sorts behandling vi erbjuder vid karies. Den enklaste behandlingsformen är så kallad fyllnadsterapi, där hålet helt enkelt fylls med plastkomposit för att motverka att det växer sig ännu större. Då plockar vi först bort de bakterier som orsakat hålet med hjälp av upplösande medel eller borr, och därefter ersätter vi tandsubstansen med syntetiskt tandmaterial. Vid större kariesangrepp kan det i sin tur behövas ett kirurgiskt ingrepp.

Tandsten

Tandsten är ingen tandsjukdom i sig, men det är däremot ett förrum till andra tandsjukdomar som tandköttsinflammation och tandlossning. Problemet uppstår när bakteriebeläggningar i tandköttsfickan förkalkas till följd av undermålig tandvård. Tandstenen tränger då ut i tandköttsfickan där ännu fler bakterier kan ta sig ner och förstöra tandens fäste.

Borttagning med kirurgisk laser eller ultraljud

Tandsten kan enkelt behandlas med hjälp av kirurgisk laser eller ultraljud, och det behövs inte någon bedövning om problemet enbart uppstått på tandytan.

tandsjukdomar

Tandköttsinflammation

Om du slarvar med munhygienen eller irriterar tandköttet genom för hård tandborstning kan tandköttsinflammation uppstå. Vanliga symtom vid denna tandsjukdom är att tandköttet blöder eller gör ont. Obehandlad tandköttsinflammation kan orsaka tandlossning, och därför är det oerhört viktigt att kontakta en tandläkare om du misstänker att du drabbats.

Klinisk rengöring eller kirurgisk behandling

Tandköttsinflammation som inte ännu blivit särskilt allvarlig kan behandlas genom klinisk rengöring. Då avlägsnar vi effektivt bakterierna som ligger bakom problemet, och ibland rekommenderar vi även behandling med bakteriedödande medel. Om inflammationen däremot redan påverkat tänderna kan det krävas en mer omfattande behandling – oftast en kirurgisk sådan.

Tandlossning

Tandlossning är ofta en konsekvens av långvarig tandköttsinflammation, som i sin tur orsakas av undermålig tandhälsa. Ju längre du avvaktar med behandling av tandköttsinflammation desto större blir risken att tänderna faktiskt börjar förlora sitt fäste. Vanliga tecken på tidig tandlossning är att tänderna ser längre ut, det vill säga att det sker en recession av tandköttet. Tänderna kan också bli rörliga och lösa eller drabbas av svår tandsten längs tandköttet. Det kan även lukta och smaka illa i munnen.

Paradontal kirurgi, tandborttagning och proteser

Vid lättare tandlossning går det att återskapa förlorad bensubstans eller åtgärda djupa fickor genom paradontal kirurgi. Om tillståndet är svårare kan vi istället behöva plocka bort tänderna som inte är möjliga att rädda. Övriga tänder rengörs sedan från tandsten genom antingen kirurgiska eller icke kirurgiska metoder. Tänder som förlorats kan i ett senare skede sedan ersättas med broar, proteser eller implantat.

FAQ

Hur undviker man att drabbas av tandsjukdomar?

Att rengöra tänderna två gånger dagligen med noggrann tandborstning och tandtråd är A och O om du vill undvika tandsjukdomar.

Var ligger Nova Tandklinik?

Nova Tandklinik arbetar i fräscha lokaler på Storgatan 17 i Södertälje.

Vilka tandsjukdomar behandlar Nova Klinik?

Nova Klinik erbjuder effektiv behandling av allt från karies till tandsten, tandköttsinflammation och tandlossning.