Sjukdomsbehandlingar

Det är ganska så vanligt att sjukdomar i tänder eller tandkött inte upptäcks förrän man sitter i tandläkarstolen. En sjukdomsbehandling kan bli aktuell när man vid en rutinmässig eller akut undersökning konstaterat sjukdom i tänder eller tandkött. För att minska risken för större skador på tänderna är det viktigt att utföra behandlingen så tidigt som möjligt.

Vanliga tandsjukdomar som kräver behandling

Mindre allvarliga sjukdomar kan utvecklas till svårare besvär över tid. Därför är det lika viktigt att få behandling för gingivit (tandköttsinflammation) som för parodontit (tandlossning). Obehandlad tandköttsinflammation kan förr eller senare försvaga tändernas fäste i käkbenet – något som normalt leder till tandlossning.

En annan vanlig tandsjukdom är karies. Karies uppstår när syror i munnen börjar lösa upp emaljen på tänderna och tränger sig ner mot pulpan. Detta brukar vara en konsekvens av otillräcklig tandborstning eller sockerrika matvanor men i princip alla (oavsett hur duktig man är på att borsta tänderna) drabbas av karies någon gång i livet. Om sjukdomen upptäcks i tid kan vi enkelt rädda tanden och med en god eftervård kan du också själv förhindra att nya beläggningar sätter sig på tänderna. Obehandlad karies äter sig vidare genom tanden, orsakar större hål, och kan i värsta fall förstöra hela tanden.

Behandling av kariessjukdom

Vilken sorts kariesbehandling du får beror på skadans omfattning. När det kommer till just karies finns det en mängd variabler att ha i åtanke. Vart på tanden som hålet har uppkommit är en viktig faktor, särskilt om kariesangreppet nått ner till tandpulpan. Storleken på skadan kommer att avgöra om det räcker med en vanlig fyllning eller om det krävs ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp för att rädda tanden. Hål uppstår vanligtvis på tandens yta men kan också växa i mellanrummet mellan tänderna, vid tandroten eller i närheten av tidigare fyllningar.

Den enklaste formen av behandling vid kariessjukdom är fyllningsterapi. Hålet fylls med en plastkomposit som gör att det inte kan växa sig större. Lagningar av hål brukar utföras i två steg:

Det första steget är att ta bort bakterierna som orsakat hålet med hjälp av borr eller upplösande medel. Beroende på kariesangreppets omfattning kan det bli aktuellt med lokalbedövning.

Det andra steget är att ersätta den förlorade tandsubstansen med ett syntetiskt tandmaterial som kallas för komposit. Målet är alltid att försöka rädda så mycket av ursprungstanden som möjligt. Därför är det viktigt att du omedelbart bokar tid på kliniken om du börjar känna obehag i form av ilningar eller tandvärk.

Borttagning av tandsten

Tandsten är förrummet till tandköttsinflammation – som på sikt kan leda till tandlossning. Därför är det viktigt att behandla tandsten i ett tidigt skede. Bakteriebeläggningar i tandköttsfickan som inte tas bort förkalkas och blir till tandsten. Detta tränger ut tandköttsfickan och ännu fler bakterier tar sig ner och förstör tandens fäste.

Tandsten drabbar en stor majoritet av våra vuxna patienter (barn drabbas i princip inte alls) och kan enkelt behandlas av antingen tandläkare eller tandhygienist med hjälp av ultraljud och kirurgisk laser. Tandsten som bildas på tandytan kan avlägsnas utan bedövning. Däremot kan det bli aktuellt med bedövning om tandsten sitter på den osynliga delen av tanden, strax under tandköttet.

Behandling av tandköttssjukdom

Tandköttsinflammation orsakas av plack som bildas på vävnaden runt tänderna. Det gör att tandköttet svullnar, blir rött och/eller blöder. Obehandlad tandköttsinflammation (gingivit) kan utvecklas till svårare tandköttssjukdom eller irreversibel tandlossning. Tandköttet börjar då dra sig tillbaka och skapa fickor där bakterier lättare kan få fäste och börja angripa käkbenet.

Vid undersökning av tandköttsinflammation så mäts tandköttsfickorna för att se om de är djupare än normalt och om de blöder. Tidig tandköttsinflammation kan behandlas med klinisk rengöring som effektivt avlägsnar bakterierna som orsakat problemet. Har det gått så långt att tänderna drabbats krävs en mer omfattande undersökning för att avgöra vilken behandling (ofta kirurgisk) som lämpar sig bäst.

Med rätt behandling och en korrekt eftervård kan tandköttsinflammation läka ut av sig självt. När du besöker oss på kliniken får du tips och råd kring hur du själv bör ta hand om dina tänder för att undvika framtida besvär. Med hjälp av tandtråd, tandskölj och mellanrumsborstar går det att förhindra att nya bakterier sätter sig runt tänderna. I vissa fall kan vi rekommendera behandling med bakteriedödande medel för att bota en pågående inflammation.

Boka tid för en undersökning

Våra tandläkare har genomgått intensiv praktisk och teoretisk utbildning inom tandköttssjukdomar och tandlossning via tandläkarförbundet där de erhållit diplom. Hos oss får du ett varmt bemötande och en trygg vård vid akuta besvär eller sjukdom i tandkött och tand/tänder.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring våra sjukdomsbehandlingar eller om du önskar boka tid.

Tidsbokning sker online eller genom att ringa till kliniken på telefonnummer 08 – 550 88 550 / 072 – 299 01 07.

Vi finns på Storgatan 17, i hjärtat av Södertälje. Välkommen in!