Protetik

Nova Tandklinik erbjuder alla former av protetiska arbeten, som delas in i avtagbar protetik och fastsittande. Exempel på fastsittande ersättningar kan vara kronor, broar, fasader samt inlägg. De fastsittande ersättningarna är i antingen porslin eller i zirkonia. Exempel på avtagbara ersättningar är fullprotes (när alla tänder saknas i en eller båda käkarna) samt delprotes (när enstaka tänder saknas i en eller båda käkarna). De avtagbara protetiska lösningarna är i plast, eller så har de ett gjutet metall skelett med plast över.

Även implantat kan kläs med antingen kronor, broar eller avtagbara proteser som använder implantat som stöd istället för tänder.

Vi lämnar alltid garanti på den permanenta protetiken som gjorts hos oss och vår duktiga tandtekniker. 2 år på fast protetik, och 1 år på avtagbar protetik. Vid temporära kronor, proteser eller lagad avtagbar protetik finns ingen garanti. En fullständig undersökning med röntgen är nödvändig för att vi skall kunna utföra korrekt protetiska arbeten efter dina behov och önskemål. Vi ser också till att behandla tandlossning eller tandköttsjukdomar innan vi börjar med protetik i munnen.

Skulle olyckan inträffa där du bitit sönder eller skadat en krona, bro, fasad eller protes, tveka inte att höra av dig! Vi jobbar regelbundet med att laga eller ersätta skadad protetik tillsammans med vår tandtekniker och är därför snabbt redo att återställa ditt bett och leende.

Fastsittande protetik

Kronor

En krona är en protetisk ersättning som används när till exempel en vanlig komposit (plast) fyllning eller inlägg inte är rekommenderad. Det kan vara orsaker som omfattande frakturer eller försvagad tand som vid en vanlig fyllning är i risk för total fraktur. Efter en omgående kontroll och diagnostik kan man bedöma om en krona/konor är lämpligt. Om krona är alternativet, så börjar tandläkaren med att avlägsna all karies från den skadade tanden. Sedan slipas tanden för att göra plats åt kronan. Ett avtryck tas i båda käkarna, och sedan väljs en passande färg i enlighet med din önskan. Avtrycket skickas sedan till tandteknikern som formar kronan i harmoni med övriga tänder i käken, så att kronan smälter in perfekt med övriga tänder. I väntan på att tandteknikern gör klart kronan, får du en plasttand som skyddar tanden under tiden. Vid andra besöket provas den nyligen framställda kronan, som sedan cementeras fast med underliggande tand.

Om tanden har mist en stor del av sin form, så kan det vara nödvändigt att stift/pelar förstärka tanden. Roten behöver vara rotfylld sedan tidigare eller behöver rotfyllas innan pelaren kan cementeras i roten. Pelaren ersätter den saknade delen av tanden, så att en krona lätt kan cementeras fast över pelare och kvarvarande tand efter justering. En pelare kan tillverkas hos tandtekniker i metall, men i vissa fall kan tandläkaren tillverka stiftet i kliniken med kolfiberförstärkt material. Tandläkaren kommer alltid att framföra samtliga alternativ till dig, så att du får den bäst möjliga kostnadseffektiva lösningen.

Inlägg

Tänder som skadats kan lagas med ett inlägg istället för en vanlig komposit fyllning. Dock rekommenderas inlägg för tänder bakom hörntänderna. Frakturen skall heller inte omfattande hela tanden, utan enbart delar av tanden. Precis som med en krona börjar det med att tandläkaren avlägsnar all karies, sedan slipas tanden för att ge plats åt inläggsmaterialet. Avtryck tas och färg väljs. Avtrycket skickas till tandteknikern som tillverkar inlägget, och du får en temporär fyllning som täcker det slipade området till dess tandteknikern blir färdig med inlägget. När vi mottagit inlägget och allt passar vid provning hos oss, så cementeras inlägget fast på tanden.

Bro/Brygga

Om en eller flera tänder saknas, kan man ersätta dessa med en bro eller brygga. De närliggande tänderna används då som stöd och fäste för bryggan. Stödtänderna slipas till på liknande sätt som när man gör en krona. En tandtekniker framställer bron eller bryggan efter tandläkarens anvisningar. bryggan kan omfatta allt från 2 upp till 14 tänder, det vill säga en hel käke.

Skalfasader

Skalfasad är en estetisk ersättning för en skadad eller missfärgad del av framsidan av tanden, oftast begränsad till det yttre lagret av tanden, emaljen. Fasader har funktionen att ändra utseendet på tänderna, tillexempel kan man bredda, förlänga eller helt ändra form på tanden. Man kan även försluta mellanrum mellan tänderna och få en naturlig vit färg, ett så kallat ”Hollywood Smile”. Fasaderna som vi på Nova Tandklinik erbjuder kan vara i olika material beroende på hur situationen ser ut innan. Det mest vanliga för kosmetiska resultat är porslin.

Då fasader oftast görs på estetiska indikationer, så behöver tanden/tänderna enbart slipas minimalt på tandens framsida för att få plats med de tunna fasaderna. Efter att tandläkaren tagit avtryck och färgen har valts noggrant, så skickas det till tandteknikern som utformar dessa i enlighet med dina önskemål. Under tiden får du temporära fasader på tänderna, antingen i samma form som dina tänder tidigare sett ut, eller så kan man välja att få de temporära fasaderna i samma form som det blivande permanenta porslinfasaderna. Det är en fördel, för då kan du utvärdera formen och färgen, och vid önskemål ändra dessa på de permanenta fasaderna innan de blir färdiga.

På Nova Tandklinik är våra tandläkare nischade i estetisk tandvård och har lång erfarenhet inom estetik. Kontakta oss för en konsultation.

Skötsel av fastsittande protetik

Som vanligt skall man borsta tänderna noga två gånger om dagen, morgon och kväll, med fluortandkräm. När man fått en fastsittande protetisk ersättning är det viktigt att använda sig av mellanrumsborstar samt en speciellt tandtråd, så man kan komma åt ordentligt och avlägsnar plack (bakteriebeläggning). Tendensen för plack är större när man fått en fastcementerad konstruktion, och det är därför viktigt med optimal oral hygien för att förebygga tand och tandköttssjukdomar. Din tandläkare kommer att informera dig och demonstrera för dig hur du skall ta vara på dina tänder och protetiska ersättningar, för att optimera livslängden.

Avtagbar Protetik

Delprotes /Partialprotes

När vi inom tandvården talar om tandproteser menar vi avtagbara tänder som är ersättning för en, flera eller alla tänder i en käke och som också kan ha en tandköttsliknande ersättning. Det finns avtagbara hela proteser eller delproteser. Om man behöver en delprotes för att fylla den tandlucka som har uppstått i käken kan protesen fästas med klamrar runt kvarvarande tänder eller med hjälp av andra mekaniska kopplingar. Är man helt tandlös i en käke får man en hel protes för hela käken. I överkäken täcker en sådan protes även gommen. Det finns också avtagbara hela proteser som kan knäppas fast över avkortade tänder eller på implantat, så kallade täckproteser. En protes tar ca 1-4 veckor att framställa, beroende på situationen.

Skötsel

Protesen måste sköljas mellan måltiderna, och borstas rent dagligen. Eftersom vanliga tandkrämer innehåller slipmedel som kan slita på plasttänderna rekommenderas tandborstning av protesen med diskmedel, eller speciella tandkrämer som oftast finns på apotek. Din tandläkare kommer att informera dig angående skötsel och hantering av dina proteser samt tandköttet.