Rotfyllning (Endodonti)

Den vanligaste orsaken till en rotfyllning är djupgående karies (hål) i tanden som är i kontakt eller helt inne i pulpan. Pulpan är i normala fall en steril miljö mitt i tanden, som innehåller blodkärl och nerver som går ut ur rotspetsen/apex. När pulpan kontamineras av bakterier kan kraftiga ilningar ske, vilket följs med värk. Fortsätter värken, lever fortfarande pulpan trots infektion. Ibland kan pulpan dö, och då kan värken avta.

Oavsett om tanden är död eller inte, bör den rotfyllas. Om alternativet rotfyllning föreligger, avlägsnar man levande eller dött pulpainnehåll genom att spola rotkanalerna med bakteriedödande medel, för att sedan använda sig av mekanisk rensning med handfiler och maskinell rensning för att skapa en steril miljö. Kanalerna torrläggs och bakteriedödande medel är placerad i kanalen under 2–4 veckor. Efter denna tid kan rotkanalerna normalt sett fyllas med ett tätt material i gummi (guttaperka) för att motverka bakterieläckage. Ibland kräver en rotfyllning 1 besök, ibland flera besök beroende på omfattningen av infektionen och antalet rotkanaler.

Normalt sätts en tät vit fyllning över kanalerna, men i vissa fall kan en krona behövas då tanden nu är utan blodförsel och försvagad.

Nova Tandklinik använder enbart de senaste teknikerna och behandlingsrekommendationerna. Vi använder oss av det världsledande Systemet Dentsply Wave one gold för att mekaniskt öppna upp kanalerna.

Vänta inte tills det värker! Kontakta oss snarast om du har upplevt värk eller ilningar som är oregelbundna, då det inte alltid är nödvändigt att rotfylla tanden i ett tidigt stadie!

Patient information efter en rotfyllning

Efter en rotbehandling kan tanden kännas öm, både när man rensar ur infektionen längst med kanalerna samt vid fyllningsbehandlingen. Detta sker då infektionen inte ger sig direkt efter behandling utan avtar successivt. Det är inte alltid man känner ömhet, men skulle det ske, så går det lätt att lindra med värktabletter.

Får du feber och/eller svullnad så ska du ta kontakt med din behandlande tandläkare.

Efterkontroll av rotfylld tand

Mellan sex månader till 1 år efter att man fått en rotfyllning bör tanden kontrolleras av våra tandläkare på kliniken. Detta gör man för att bekräfta att infektionens omfattning reducerats, och ibland till och med läkt ut helt. En rotfylld tand blir försvagad pga att man avlägsnat blodflöde och nerver till tanden. Därför brukar våra tandläkare rekommendera en pelare samt krona på tanden som blivit rotfylld för att förhindra framtida frakturer eller skador på den rotfyllda tanden. En rotfylld tand täcks ej av garanti enligt regelverk.

Komplikationer som kan ske vid rotfyllning:

  • Infektion
  • Käkbenet runt roten kan bli infekterad. Detta kan ske när en tidigare infektion inte läkt fullständigt eller om rotfyllningen inte är tillräckligt tät och bakterier har lyckats ta sig igenom. Tanden kan då kännas öm och man kan få en svullnad i tandköttet som är varfyllt.
  • Tanden går sönder
  • En rotfylld tand löper större risk att spricka eller gå sönder. Detta sker eftersom en rotfylld tand blir torr och mer ömtålig, vilket kan leda till skador om tanden inte förses med en krona.
  • Värk och smärta
  • Det kan ske att man känner värk och smärta efter en rotfyllning. Detta kan lätt lindras med värktabletter normalt i några dagar. Skulle svullnad och/eller feber uppstå, bör man så snabbt som möjligt kontakta behandlande tandläkare för att undersöka besvären.