Rotfyllning

Tänder som drabbats av karies (hål) och inflammation behandlas vanligtvis med ett fyllningsmaterial som kallas för guttaperka. Rotfyllning utförs när det konstaterats en infektion i tandpulpan. Hål i tänderna är en vanlig orsak till att man kan behöva en rotfyllning men det finns även andra situationer då det kan bli aktuellt, som t.ex. vid parodontit (tandlossning) och olycksfall.

När utför vi en rotfyllning?

Den vanligaste orsaken till att vi behöver rotfylla en tand är djupgående karies (hål). Pulpan är i normala fall en steril miljö mitt i tanden som innehåller blodkärl, bindväv och nerver. När pulpan attackeras av bakterier kan du känna obehagliga ilningar och kraftig värk i tanden. Värk är ett tecken på att pulpan – trots infektion – fortfarande lever. Ibland kan pulpan dö och då upphör också smärtan.

En rotfyllning eller rotkanalbehandling är en flitigt använd metod för att behandla tandinfektioner. För att bli av med infektionen måste vi avlägsna pulpan och ersätta den med ett kompositmaterial som kallas för guttaperka. Materialet kommer från trädet med samma namn som producerar ett naturgummi vars kemiska och biokompatibla egenskaper har gjort det till ett referensmaterial inom moderna tandvård.

Förutom kariessjukdom finns det situationer då det kan bli aktuellt med en rotfyllning:

  • Gamla fyllningar som inte längre håller tätt behöver ersättas för att hindra bakterier från att tränga igenom

  • Om en tand utsatts för våld eller slag på grund av olycka. Om tanden får en gråaktig ton kan det vara tecken på en skadad pulpa som behöver rotfyllas.

  • I samband med annan behandling, t.ex. om du ska få en krona men stödtanden är så skadad att det krävs ett stift i tandroten för att fästa kronan. I så fall utförs en rotfyllning först.

Hur går en rotfyllning till?

Vid en rotfyllning tar man bort pulpan genom att spola rotkanalerna med bakteriedödande medel. Därefter rensas kanalen ordentligt för att skapa en steril miljö. Bakteriedödande medel får agera i den rensade kanalen under 2-4 veckor. Efter denna period kan rotkanalen fyllas med tandkomposit (guttaperka) som håller kanalen fri från bakterier och framtida infektioner.

I de flesta fall så brukar det räcka med ett besök, dock så kan det bli aktuellt med återbesök beroende på infektionens omfattning och antalet tänder som måste rotfyllas. Normalt placeras en tätande vit fyllning över kanalerna som ger ett jämnt och fint utseende. I vissa fall kan en krona behövas. Rotfyllda tänder har inte längre någon blodförsel och spricker lättare. En krona förhindrar framtida frakturer på den rotfyllda tanden.

Eftervård av rotfylld tand

Sex månader efter att du fått en rotfyllning bör tanden kontrolleras av våra tandläkare på kliniken. Detta gör man för att bekräfta att infektionens omfattning reducerats eller läkt ut helt.

Boka tid för en undersökning

Vänta inte tills det värker! Kontakta oss snarast om du upplevt värk eller ilningar som är oregelbundna.

Nova Tandklinik tillämpar de senaste teknikerna och behandlingsrekommendationerna. Vi använder oss av det världsledande Systemet Dentsply Wave One Gold för att mekaniskt öppna upp kanalerna. Alla våra kirurgiska ingrepp utförs på kliniken. Detta är en fördel då vi kan följa behandlingsprocessen från start till slut, samtidigt som vi har koll på garantier och materialval.

Vill du känna dig trygg och informerad hos din tandläkare? På Nova Tandklinik vill vi att du som patient ska kunna påverka din egen vård. Vår klinik är ansluten till försäkringskassans statliga tandvårdsstöd. Som patient har du rätt till ett högkostnadsskydd som gäller vid behandlingar där den totala kostnaden överstiger 3000 kronor. All tandvård för barn och vuxna under 23 år är kostnadsfri.

Tidsbokning online finns tillgänglig. Det går också bra att ringa till kliniken på telefonnummer 08 – 550 88 550 / 072 – 299 01 07. Vi finns på Storgatan 17, i hjärtat av Södertälje. Välkommen in!