Tandlossning/Parodontit

Tandlossning är en folksjukdom som påverkar många människor. Parodontit kan gå omärkbart i flera år då det inte alltid gör ont eller känns förrän det är försent. Därför är det viktigt att börja med rätt oral hygien i tidig ålder för att förhindra sjukdomsprogressionen som kan begränsas eller stoppas helt. En enkel undersökning av tandköttet kan ge oss mycket information om din risk och nuvarande situation. På Nova Tandklinik utför samtliga tandläkare ALLTID en enkel undersökning av tandköttet för att ha en generell bild på din tandköttssituation under en vanlig rutinundersökning. Detta görs för att snabbt påbörja behandling vid behov för att förhindra utveckling av tandköttsinflammationen.

Vad är Parodontit?

Parodontit (tandlossning) är en samling inflammationssjukdomar som påverkar bindväven invid och omkring tänderna. Parodontit innebär en fortlöpande nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Sjukdomen orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna (plack eller biofilm/mikrobiologisk plack), speciellt i områden under tandköttskanten. Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner, tandfästet försämras. Generellt sagt kan förlorad ben nivå inte återfås, men sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, dvs. bakterierna. Detta görs oftast av tandvårdspersonalen, men den dagliga tandborstningen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma. För att åtgärda djupa fickor eller försöka återfå ben nivå om benet brutits ner i vinkel kan parodontal kirurgi göras, detta utförs av tandläkare.

Tecken som visar på att man eventuellt kan lida av ett tidigt stadie av tandlossning,

Tandköttet får en rödare nyans och blödningar vid tandborstning sker mer ofta

Att tandköttet ”åker upp” så att tänderna ser längre ut, dvs recession av tandköttet.

Att tänderna blir rörliga och ”flyttar” på sig, speciellt med framtänderna

Regelbundet och svårtillgänglig tandsten som bildas runt tänderna längst tandköttet

Att vissa tänder blir lösa, eller mobila.
Att det smakar illa i munnen och andedräkten är dålig

Hur Behandlas Tandlossning?

Tandlossning är en komplex sjukdom. Omfattningen och tiden inflammationen har gått obehandlad bär tung vikt på behandlingsaspekterna. Detta görs vid omfattande tandlossning.

1. Röntgenutlåtande, där vi tillsammans diskuterar omfattningen av benförlust runt tänderna

2. Klinisk undersökning, man känner med fingrarna efter om tänderna är rörliga och man gör en fickdjupsmätning runt varje kvarvarande tand.

3. Akut borttagning av tänder, om vissa tänder inte går att rädda så tas dessa bort tidigt. Detta sker oftast i väldigt grava fall av parodontit.

4. Man börjar med att ta bort all tandsten på tveksamma samt bra tänder, kan ta mellan 1-4 besök vilket är beroende av omfattningen av sjukdomen.

5. Utvärdering av behandlingen igen med ny fickdjupsmätning efter cirka 3-6 månader.

6. Om vissa tänder inte blivit bra så tar man bort det kvarvarande tandstenen.

7. Om tandköttet runt enstaka eller flera tänder inte blivit bättre efter intensiv icke-kirurgisk behandling, bör man överväga kirurgisk tandstensborttagning, där man frilägger tandköttet från tänderna och tar bort tandsten och bakteriebeläggningar längst med tandens rot.

8. Om tandlossningen begränsas kraftigt vid icke-kirurgisk eller vid kirurgisk tandstenborttagning, kan man ersätta förlorade tänder med implantat, broar eller proteser.

Hur stoppar man tandlossning?

Tandlossning är en bred inflammationssjukdom. Det är därför viktigt att förstå sjukdomen för att själv kunna behandla den. Tillsammans med vår utbildade personal kommer du få noggranna instruktioner på hembehandling av tandlossning. Optimal oral hygien är nödvändig för att förhindra att tandlossningen blir aktiv igen både i hemmet och på kliniken. Fluor skölj gärna dagligen, det stärker emaljen och håller karies borta samtidigt som man ”sköljer ur” tandköttsfickorna längst med tanden. Kontroller skall ske på tandklinik med jämna mellanrum. Minst 2 gånger per år. Åter uppkomst av tandlossning behandlas enligt punkterna ovan.