• Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • 08-550 88 550

Nödvändig tandvård – tandvård för särskilda grupper 

All bastandvård 

Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att en patient ska ha möjligheter till att äta och ha fungerande tänder socialt. Om patienten inte klarar av omfattande tandbehandling ska behandlingen istället motverka smärta och obehag. Hit hör all bastandvård, till exempel lagningar, rotfyllningar, tandhygienistbesök, tandproteser med mera. För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden, hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Man kan även ansöka direkt hos tandvårdsenheten, men då måste en läkare eller distriktssköterska styrka patientens omvårdnadsbehov. Patienten har rätt att själv välja vilken tandläkare eller klinik som ska utföra den nödvändiga tandvården. 

 

Tandvård som led i sjukdomsbehandling 

Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Detta kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, snarkskenor mot andningsuppehåll eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till oss inom tandvården. 

Avgifter 

För nödvändig tandvård och tandvård som i led av sjukdomsbehandling är avgiften 200 kr för tandläkarbesök och 100 kr för tandhygienistbesök. Efter att man har betalt 1100 kr erhålls frikort. Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar på 1177.se Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet på 1177.se Tandvård om man har en funktionsnedsättning på 1177.se

  • Hitta oss
    Storgatan 17, 151 72 Södertälje
  • Ring oss
    08-550 88 550
  • E-post
    info@novatandklinik.se